มีวิธีการเลี้ยงกุ้งฝอยไหม

มีวิธีการเลี้ยงกุ้งฝอยไหม

2 Likes

การเลี้ยงกุ้งฝอยไม่เคยศึกษามาเลยในเรื่องคงต้องไปสอบถาม กรมประมง หรือประมงจังหวัด นะครับ

1 Like