ดาวเรืองควรปลูกที่ไหนดีคะ

ดาวเรืองควรปลูกที่ไหนดีคะ

ปลูกได้ทุกที่ที่มีอากาศเย็น
1.อุณหภูมิที่ส่งเสริมการออกดอก กลางวัน 14.5-28.6 องศาเซนเซียสกลางคืน15.5-18.3 องศาเซนเซียส
2.แสงไม่น้อย 8 ชั่วโมง ความเข้มของแสงเพิ่มเติมที่ส่งเสริมต่อการเจริญเติบโต 450-700 แรงเทียน
3.ความชื้นสัมพัทธ์ 50-80%
4.ความสูงพื้นที่ 0-200 เมตรจากระดับน้ำทะเล
5.สภาพดินร่วนถึงรวนปนทราย หน้าดินลึก ระยายน้ำดี
6.ควา่มเป็นกรด-ด่าง6.2-7.5 (ดินกรด และดินด่างไม่เหมาะสมต่อการปลูกดาวเรือง)
7.มีน้ำให้ในช่วงทำการผลิต

2 Likes

จะปลูกขายเหรอคะ

1 Like

ที่บ้านก้ปลูกนะ ขึ้นสวยเลย

1 Like

อ่อขอบคุณค่ะ

ไม่ค่าา

ว้าวว