ปลูกทุเรียน1เดือนไส่ปุ๋ยได้ยังค่ะ

ปลูกทุเรียน1เดือนไส่ปุ๋ยได้ยังค่ะ

ถามว่าทุเรียนอายุ 1เดือน ใส่ปุ๋ยได้หรือยังนั้น ต้องพิจารณาว่ารากใหม่เจริญหรือยัง ดูที่การแตกใบอ่อนแล้วก็เริ่ามให้ปุ๋ยเคมีทางดินได้แล้ว ส่วนปุ๋ยทางใบให้ฉีดพ่นหลังปลูกแล้ว ใบไม่เหี่ยว 7-10 วันก็พ่นได้