น้ำบาดาลเค็มมีวิธีแก้ไหมครับ เวลาเราใช้น้ำรดต้นไม้ต้นไม้ไม่เจริญเติบโตเลยครับ

น้ำบาดาลเค็มมีวิธีแก้ไหมครับ เวลาเราใช้น้ำรดต้นไม้ต้นไม้ไม่เจริญเติบโตเลยครับ

อยากช่วยตอบนะ แต่เราไม่มีคความรู้เรื่องน้ำบาดาล รบกวนท่านไปสอบถามที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลจะได้วิธีการแก้ไขให้ถูกต้อง

1 Like