ทุเรียนบ้านหล่นจากต้นแล้วเนื้อแข็ง ควรแก้ไขอย่างไรครับ

ทุเรียนบ้านหล่นจากต้นแล้วเนื้อแข็ง ควรแก้ไขอย่างไรครับ

2 Likes

หล่นก่อนสุกเหรอครับ

ปกติไม้ผลถ้าธาตุอาหารไม่เพียงพอ ลูกจะหล่นเยอะค่ะ

1 Like

เสริมธาตุ แคลเซียม,โบรอน โดยการฉีดพ่น

1 Like

สุกก่อนครับ แต่เนื้อแข็ง บางลูก มีแข็งมากกว่านิ่ม

หล่นแบบสุกปกติของเค้า แต่บางลูกเนื้อแข็ง บางลูกเนื้อนิ่มปกติ บางลูกมีทั้งแข็งมีทั้งนิ่มครับ

ขอบคุณครับ

การที่ทุเรียนเนื้อแข็งเนื่องจากต้นทุเรียนมีการดึงอาหารไปใช้ขณะที่ผลโตในระยะสร้างเนื้อ ส่วนใหญ่จะเป็นการแตกใบอ่อนหรือลัดใบอ่อน ใบอ่อนมีอำนาจในการดึงอาหารไปใช้ได้ดีกว่า ทำให้การสร้างหยุดชะงักผลหยุดการเจริญเติบโต จนใบจะแก่ ผลจึงเริ่มพัฒนาและเติบโตกลับมาใหม่ การแก้ไข
1.พ่นปุ๋ย เกล็ด 0-42-56ห รือ 12-3-4 อัตรา 500กรัม +แม็กนีเซี่ยม 250มิลลิลิตร เพิ่ามน้ำตาล เร่งใบแก่
2.เร่งใบแก่ ปุ๋ยเกล็ด 13-0-46อัตรา 2 กิโลกรัมผสม 0-42-56อัตรา 50 กรัม ผสม เมพิควอทคลอไรด์ 25%อัตรา 100-150 มิลลิลิตร ผสม แม็กนีเซี่ยม อัตรา 250 มิลลิลิตร ในน้ำ 200ลิตร ฉีดพ่นทุก 3-5วันจนกว่าใบจะแก่