หยอดวันเดียวกัน แต่โตต่างกันมาก เป็นเพราะเหตุใดครับ และมีวิธีแก้ไขอย่างไรครับ

หยอดวันเดียวกัน แต่โตต่างกันมาก เป็นเพราะเหตุใดครับ และมีวิธีแก้ไขอย่างไรครับ

5 Likes

ต้นที่ไม่โตมีอาการม่วงด้วย เหมือนขาดฟอสฟอรัสเลยครับ ลองเช็คผลดินดูว่าตรงนั้นกรดจัดหรือด่างจัดหรือป่าว แต่ถ้าโตห่างกันไม่เกิน 10 วัน ก็ไม่น่ามีผลกับการเก็บเกี่ยวนะครับ ตอนมันออกฝักคงเก็บได้พร้อมกัน ถ้าจะปลูกซ่อมก็อย่าให้ห่างกันเกินสิบวันครับ

1 Like

ขอบคุณครับ

ตอนนี้โตแล้วครับ