วิกำจัดเพลี้ยจักกระจั่นสีเขียวในมะเขือจ้าวพะยา

วิกำจัดเพลี้ยจักกระจั่นสีเขียวในมะเขือจ้าวพะยา

1 Like

เพลี้ยจักจั่นฝ้ายในมะเขือ และกระเจี๊ยบเขียว บ้านเราดื้อยาสุดๆ ควรเปลี่ยนยากลุ่มใหม่ๆที่ไม่เคยใช้ เช่น กลุ่ม 9ไพมีโทรซีน 50%WG กลุ่ม 29 ฟลอนิคามิด 50%WG กลุ่ม 15 ลูเฟนนูรอน 5%EC โนวาลูรอน 10%EC กลุ่ม 16 บูโพรเฟซีน 25%WP บูโพรเฟซีน 40%SC(กลุ่ม 15และ 16 คุมไข่ในท้องตัวแม่ ยับยั้งการลอกคราบของตัวอ่อน) สารกลุ่มอื่นๆ ควรงดใช้ในช่วงนี้

1 Like