กำจัดแมลงโดยไม่ใช้เคยมีเช่น เพลี้ยไฟ ด้วงหมัดผัด

กำจัดแมลงโดยไม่ใช้เคยมีเช่น เพลี้ยไฟ ด้วงหมัดผัด

2 Likes

กับดักกาวเหนียว น่าจะพอเอาอยู่