ลำไยเเมลงกินใบอ่อนครับป้องกันเเบบไหน

ลำไยเเมลงกินใบอ่อนครับป้องกันเเบบไหน

4 Likes

ยาฆ่าแมลงครับ

1 Like

มียาแนะนำไหมคะ

แมลงที่มาทำลายใบลำไย มีกลุ่มด้วง เช่น แมลงค่อมทอง ด้วงกุหลาบ แมลงนูน กลุ่มหนอนผีเสื้อ เช่น หนอนคืบ การใช้สารอาจต้องแยกกันเพราะสารบางชนิดเลือกทำลายซึ่งอันตรายน้อยกว่าสารที่ออกฤทธิ์กว้าง ถ้าจะให้แนะนำชนิดของสารให้ถูกต้องและเหมาะสม ขอข้อมูลกลุ่มของแมลงที่มากินใบเพิ่มเติมด้วยครับ

2 Likes