ลำไยออกลูกแล้ว ลูกมันไม่เท่ากัน

ลำไยออกลูกแล้ว ลูกมันไม่เท่ากัน

6 Likes

สาเหตมาจากการเตรียมต้นไม่สมบูรณ์ พอ ได้ดอกไม่สมบูรณ์
การให้ปุ๋ยไนโตรเจน สูงก็ช่วยให้ดีขึ้น ควบคู่การแต่งช่อ ใช้สารกรดอะมิโนแอซิด ช่วยให้ผลขยายขึ้นได้ควรทำในระยะผลเล็ก

4 Likes

สวนเราก็เป็นอยู่ค่ะ แก้ไม่ตก

2 Likes

ก่อนหน้านี้ให้ปุ๋ยอะไรอยู่จ๊ะ

1 Like

น่าจะเป็นกัยปุ๋ย ปุ๋ยไนโตรเจนเยอะช่วยได้ อย่างที่อาจารย์บอกเลยค่ะ

1 Like