ควรใส่ปุ๋ยสูตรอะไร

ควรใส่ปุ๋ยสูตรอะไร

1 Like

อายุสับปะรดเท่าไหร่แล้วคับ

21-0-0คับ