ปลูกส้มโอห้าปีแล้วแต่ไม่ยอมติดดอก

ปลูกส้มโอห้าปีแล้วแต่ไม่ยอมติดดอก

1 Like

ปกติส้มโอ ถ้าปลูกในที่โล่งแจ้งมีการเตรียมดินดี ให้น้ำ ปุ๋ย ประมาณ 3-4 ปีก็เริ่มออกดกแล้ว
ท่านปลูกเป็นสวน หรืปลูกบริเวณบ้าน
1.ถ้าปลูกบริเวณบ้านแสงอาจไม่เพียง 6-8 ชั่วโมงต่อวัน จัดการตัดแต่งต้มไม้อื่นที่บังแสงออก
2. ให้ปุ๋ยบำรุงต้นในช่วงฝน 16-16-16 อัตรา1.0-1.5 กิโลกรัม/ต้น ช่วงปลายฝน ให้ปุ๋ย สูตร 8-24-24 อัตรา 1.0-1.5 กิโลกรัม /ต้น
3. ช่วงหมดฝนหยุดการให้น้ำ แล้วส้มก็จะออกดอก ตอนนั้นค่อยให้น้ำทีละน้อย

1 Like