น้ำยางกรีดแล้วน้ำยางไม่ออกมีผลมาจากสาเหตุไดขอผู้รู้บอกหน่อยค่ะ

น้ำยางกรีดแล้วน้ำยางไม่ออกมีผลมาจากสาเหตุไดขอผู้รู้บอกหน่อยค่ะ

3 Likes


ยางตายนึ่งเกิดจากความผิดปกติการไหลของน้ำยาง เกิดได้จากหลายปัจจัย

  • สายพันธุ์กลุ่ม BPM ตายนึ่งมากกว่าพันธุ์อื่น
  • ระบบกรีดถี่ ,การกรีดผ่าแล้ง, การกรีดต้นไม่ได้ขนาด
  • การใช้สารเร่งน้ำยางมากเกินไป
  • ความอุดมสมบูรณ์ของดินน้อย ดินทราย ดินลูกรัง
  • สภาพแวดล้อม แล้งนาน หนาวจัด
  • อาจจะเกิดการไม่เข้ากันระหว่างต้นตอกับตายางที่เอามาติด

ยางตายนึ่งจะมี 2 ระดับ คือตายนึ่งแบบชั่วคราว น้ำยางจะออกมากผิดปกติและต่อมาจะหยุดไหลและมีน้ำยางออกเป็นจุด ๆ บนรอยกรีด ส่วนระดับที่สองคือตายนึ่งแบบถาวร เมื่อกรีดน้ำยางจะไม่ไหล หรือออกน้อยมาก เปลือกแตกร่อน ถึงจะย้ายหน้ากรีด ก็กรีดได้ไม่นานก็น้ำยางก็ไม่มีอีก

วิธีป้องกันที่ได้ผลที่สุดคือ เมื่อพบอาการผิดปกติของน้ำยาง ให้เอาจอกยางออกจากต้นนั้น ๆ เป็นสัญลักษณ์ ว่าต้นนี้มีปัญหา หยุดกรีด ใส่ปุ๋ยบำรุงไว้ ผ่านไป สามเดือน หกเดือน หรือ หนึ่งปี เมื่อทดลองกรีดจะมีน้ำยางไหลปกติ แต่ถ้าคนกรีด พบอาการผิดปกติแล้วไม่หยุดกรีด จะพัฒนาเป็นตายนึ่งถาวร ซึ่งแก้ไขยากมากครับ

3 Likes

ขอบคุณค่ะ