มืที่ต้องการปลูกปาล์มต้องทำอย่างไรติดต่อราชการไหนครับ

มืที่ต้องการปลูกปาล์มต้องทำอย่างไรติดต่อราชการไหนครับ

1 Like

ถ้าเป็นที่ของเราเองก็ปลูกได้เลยครับ ไม่ต้องขออนุญาตราชการ แต่ถ้าไม่ใช่ที่มีเอกสารสิทธิ์ก็ปลูกไม่ได้ครับ ถ้าเป็นเรื่องพันธุ์ก็หาตามร้านขายต้นพันธุ์หรือไปติดต่อที่ศูนย์วิจัยปาล์มสุราษฎร์ธานี