ขิงเน่าควรใส่อะไรหรือฉีดพ่นอะไรดีครับ เพื่อยับยั้งเชื้อโรคนี้ครับ

ขิงเน่าควรใส่อะไรหรือฉีดพ่นอะไรดีครับ เพื่อยับยั้งเชื้อโรคนี้ครับ

1 Like

ถอนต้นที่เป็นโรคออกจากแปลงปลูก และ ถ้าจะถอนต้นบริเวณหข้างๆด้วยก็ดี เพราะเชื้ออาจจะเข้าไปแล้วแต่ยังไม่แสดงอาการ
ในแต่ละหลุม ใช้ยูเรีย ๒๐ กรัม + ปูนขาว ๒๐๐ กรัม คลุกเคล้าในถุงพลาสติก ให้เข้ากัน แล้วใส่ไปที่หลุม กลบดินให้แน่น รดน้ำบางๆ เพื่อปิดรูดิน สรร๒อย่างนี้เมื่อผสมกันจะเกิดเป็นแก๊สแอมโมเนียออกมาฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้
ถ้าอากาศร้อนจัดดินจะแห้งเร็วอาจจะต้องโชยน้ำซ้ำเพื่ออุดรูดินให้แก๊สขังอยู่ในดิน ถ้าแก๊สระเหยออกไปเร็วเกินไป การฆ่าเชื้อจะไม่ได้ผล

3 Likes

เชื้อน่าจะลงดิน ก่อนปลูกใหม่แนะนำให้ฆ่าเชื้อตามวิธีอาจารย์ก่อนค่ะ

การใช้ยูเรีย + ปูนขาว ถ้าจะใช้ในพื้นที่มาก ให้ใช้ ๘๐ กก.ยูเรีย + ๘๐๐ กกงปูนขาว ต่อไร่ ลดปริมาณลงโดยคำนวณต่อพื้นที่ แต่การใช้วิธีนี้ก้มีข้อเสียคือ ถ้าสามารถามดินได้ดีแล้ว เชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ในดินจะสูญเสียไป ด้วย เมื่อรมดินแล้ว จะต้องเพิ่มปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก และ ไตรโคเดอร์ม่าด้วย
ดังนั้นการจะใช้วิธีการรมดินนี้ ควรพิจารณาจากพื้นที่ที่มีประวัติว่าเป็นโรคมากจริงๆ จนเก็บเกี่ยว ผลผลิตไม่ได้ ถ้าเป็นไม่มากนัก เฝ้าระวังและรมเป็นจุดๆจะดีกว่า

2 Likes

ใช้โดโลไมล์แทนปุ๋ยขาว(เพราะมีอยู่แล้ว)ได้ไหมครับ ขอบคุณมากครับ อาจารย์

ขอบคุณครับ อาจารย์

ในงานวิจัยที่เคยทำใช้ ปูนขาว เพราะปูนขาวแตกตัวได้เร็วกว่า โดโลไมท์
ถ้าเกี่ยวกับโรคพืชควรจะใช้ปูนขาว
ถ้าจะปรับปรุงดิน โดยเฉพาะในไม้ผลควรจะใช้ โดโลไมท์