ปุ๋ยปาล์มน้ำมันควรใส่บ่อยแคาไหนค่ะ

ปุ๋ยปาล์มน้ำมันควรใส่บ่อยแคาไหนค่ะ

1 Like

2-3 รอบ​ ต่อปีครับ
21-0-0​ อัตรา​ 1.5​ ก.ก./ต้น
0-0-60 อัตรา​ 1.0 ก.ก./ต้น
18-46-0 อัตรา​ 0.5 ก.ก./ต้น
และเสริมด้วยสารบอแรกซ์บ้าง​ เป็นครั้งคราว​ อัตรา​ 200​ กรัม/ต้น ปีละ1ครั้งก็ได้ครับ​ เพื่อเสริมการแทงช่อดอกและความแข็งแรงของช่อดอกครับ​และเสริมธาตุแมกนีเซียมเสริมไปด้วยครับ​ อัตราส่วนที่แจ้งไปขึ้นกับจำนวนปีของต้นด้วยครับ

1 Like

ดูตามอายุปาล์มเลยนะครับ

ปาล์มอายุ 1-2 ปีแรก ดีที่สุดคือใส่เดือนเว้นเดือนครับ
ปาล์ม 3 ปีขึ้นไป เจ้าของสวนจะเริ่มแทงปาล์มขายได้แล้ว จึงจะไม่ค่อยมีเวลา
จึงได้กำหนดเวลาใส่ แบบ กลม ๆ ไว้เป็น 3 ระยะ ต้นฝน กลางฝน และปลายฝน
แต่ถ้าสวนไหนมีเวลา แบ่งใส่ให้ถี่ขึ้น 4 รอบ 5 รอบ แต่อัตราใส่รวมเท่าเดิมก็ยิ่งได้ผลดีกว่า
ทั้งนี้ทั้งนั้น ธาตุหลัก N P K ธาตุรอง Mg และธาตุเสริม B ดูอัตราใช้ให้ดีครับ

1 Like