สูตรเปิดตาดอกลำไย

สูตรเปิดตาดอกลำไย

1 Like

การปฏิบัติหลังการราดสารโพแตสเซี่ยมคลอเรต

ให้น้ำสม่ำเสมอต่อเนื่อง ทุกๆ 3-5 วันเพื่อสารโพแตสเซี่ยมคลอเรตแพร่กระจาย เพื่อให้ต้นลำไยดูดสารโพแตสเซี่ยมคลอเรต มากที่สุด ประมาณ 3-5 สัปดาห์ลำไยจะเริ่มแทงช่อดอก ปกติลำไยจะออกดอกหลังราดสารฯแล้ว 18-25 วัน
เพื่อกระตุ้นการแตกตาดอก หลังสาร 7-10 วัน ให้ฉีดพ่น สารสาหร่ายสกัด 40- 80 มิลลิลิตร และปุ๋ย 13-0-46 อัตรา 500 มิลลิกรัมในน้ำ 20 ลิตร เพื่อให้ลำไยแทงช่อดอกมากขึ้น

![DSCN5815|666x500]

1 Like