อยากทราบวิธีการเพาะกล้ามะเขือพวง

อยากทราบวิธีการเพาะกล้ามะเขือพวง

3 Likes

การเตรียมเพาะกล้ามะเขือพวง
1)เพาะในกะบะเพาะ45X60 เซนติเมตรลึกไม่เกิน 10 เซนติเมตร ใส่ดินร่วน 3 ส่วน ปุ๋ยคอก1 ส่วน ทรายหรือแกลบ1 ส่วน ตีแถวห่างกัน 5 เซนติเมตร โรย เมล็ดมะเขือพวงที่ผ่านแช่น้ำ 1 คืนและล้างให้น้ำไหลผ่าน 30 นาที และผ่มด้วยผ้าชื้นที่วางไว้ในร่ม2-3 วันจนมีตุ่มรากแล้วจึงนำมาเพาะ
2)เพาะในถาดเพาะขนาด 104 หลุมใส่ดินเพาะให้เต็ม หยอดเมล็ดหลุมละ 1เมล็ด
3)เพาะในแปลงเพาะดินร่วนระบายน้ำดี กว้าง 1.เมตร ขุดดินลึก 15 เซนติเมตร ใส่ปูนขาว 125 กรัม/ 1ตารางเมตร ปุ๋ยเคมี 15-15-15 อัตรา 80-100กรัม/1ตารางเมตรเกลี่ยดินให้เรียบ แล้วหว่านเมล็ดกระจายให้ทั่วแปลงกลบด้วยปุ๋ยคอกเก่า คลุมด้วยฟางข้าว รดน้ำให้ชุ่ม

2 Likes

ขอบคุณมากค่ะ