อยากทราบราคามะเขือพวงมีใครตอบบาง

อยากทราบราคามะเขือพวงมีใครตอบบาง

1 Like

เช็คจากเว็บตลาดไท ประมาณ 50-55 บาทต่อโล