ดินเค็ม นำ้ที่รดก้อเค็มมีวิธีแก้ไขมั้ยให้เหมาะกับพืชนั้นๆๆ

ดินเค็ม นำ้ที่รดก้อเค็มมีวิธีแก้ไขมั้ยให้เหมาะกับพืชนั้นๆๆ

1 Like

ปูนขาวครับ หรือไม่ก็ปลูกพืชคลุมดิน เช่น ฟักทอง แตงโม 1 รอบ จากนั้นค่อยลงมือทำนาครับ

1 Like