ถ้าเกิดว่าต้นข้าวที่มันเหลืองเกิดจากโรคอะไร

ถ้าเกิดว่าต้นข้าวที่มันเหลืองเกิดจากโรคอะไร

1 Like

อาจจะเป็นเพราะ
๑ ขาดปุ๋ย
๒ เกิดพิษจากสารกำจัดวัขพืช
๓. เชื้อแบคทีเรียบางชนิด
๔ เชื้อไวรัสบางชนิด
๕ ไส้เดือนฝอย

ขอดูรูปค่ะ