ช่วงนี้เราควรใส่ปุ๋ยสูตรไหนได้บางค่ะ

ช่วงนี้เราควรใส่ปุ๋ยสูตรไหนได้บางค่ะ

ตอนนี้มีการใส่ปุ๋ยทางดิน 16-16-16เพื่อให้ผลขยาย ส่วนทางใบฉีดพ่นแคลเซี่ยมไนเตรตผลขยาย จนลูกยาว แล้วสลับด้วย 0-42-56 ในช่วงฝน แล้วสลับ 0-52-34ในช่วงแล้งเพื่อให้ส้มสะสมอาหาร จนลูกแป้น ถ้ายังไม่ถึงเวลาเก็บเกี่ยว กลับไปฉีดพ่น แคลเซี่ยมไนเตรต จนลูกยาว แล้วสลับ 0-52-34 หรือ 13-0-46 ช่วยให้ส้มมีรสหวาน(สำหรับใครชอบการใส่ทางดินตอนส้มผิวมันโตช่วงนี้ ให้ใส่ปุ๋ย 13-13-21)

1 Like

ขอบคุณค่ะ