มะเขือพวงใต้ใบมีมดเยอะต้องทำอย่างไรคะ

มะเขือพวงใต้ใบมีมดเยอะต้องทำอย่างไรคะ

3 Likes

มีเพลี้ยด้วยหรือป่าวคับ มดหลักๆใช้อิมิดาคลอพริดคับ

มีมด แสดงว่ามีเพลี้ยแป้งหรือเพลี้ยอ่อน ตัวใดตัวหนึ่งแน่นอน นอกจากกำจัดมดแล้ว ต้องกำจัดเพลี้ยด้วย

การกำจัดมด
1.ใช้เหยื่อพิษกำจัดมดที่มีจำหน่ายทั่วไป
2. พ่นสารแบบป้องกันสารที่มีประสิทธิภาพ
-สารกลุ่ม 1A เบนฟูราคาร์บ20%EC คาร์โบซัลแฟน20%EC
-สารกลุ่ม1B โพรฟีโนฟอส50%EC ไดอะซินอน60%ECไตรคลอร์ฟอน 80%SP ไตรอะโซฟอส40%EC
-สารกลุ่ม2ฟิโพรนิล5%SC
-สารกลุ่ม4A อะซีทามิพริด 20%SP อะซีทามิพริด 2.85%EC อิมิดาโคลพริด 10%SL อิมิดาโคลพริด70%WG
พ่นให้ถูกตัวมด หรือพ่นที่รังมด

ใช้ยาเบือปูโรยโคนต้น หรือรังมด มดก็จะตายครับ