ขอวิธีปลูกหน่อยคับผมปลูกไม่ติดคับ

ขอวิธีปลูกหน่อยคับผมปลูกไม่ติดคับ

2 Likes

ปลูก ที่มีน้ำขัง เอาแบบ บ้านๆนะคัฟ หลังห้องน้ำ ตรงที่ ที่เราใช้น้ำบ่อยๆคัฟ

1 Like

ขอคุณคับ