ปลูกข้าวโพดพอแตกช่อแล้วต้นเหลืองควรทำอย่างไรคัพ

ปลูกข้าวโพดพอแตกช่อแล้วต้นเหลืองควรทำอย่างไรคัพ

1 Like

ส่วนไหนของต้นรึ มีภาพประกอบไหม