มะเขือเปราะอายุ 1 เดือนใส่ปุ๋ยอะไรครับ

มะเขือเปราะอายุ 1 เดือนใส่ปุ๋ยอะไรครับ

3 Likes

มะเขือเปราะอายุ 1 เดือนใส่ปุ๋ยอะไรครับ
1.อายุ30วันหลังย้ายกล้าให้ปุ๋ย 13-13-21หรือ15-15-15+15-0-0+26.5CaO อัตรา 30 กิโลกรัม/ไร่
2.ช่วงออกอกให้ปุ๋ย 8-24-24 หรือ 13-13-21+แคลเซี่ยม-โบรอน+สังกะสี