ข้าวตั้งท้องและเริ่มจะออกรวงควรใช้ยาประเภทใหนฉีดคับ

ข้าวตั้งท้องและเริ่มจะออกรวงควรใช้ยาประเภทใหนฉีดคับ

3 Likes

ถ้าไม่มีโรคไม่มีแมลงก็ไม่ต้องฉีดก็ได้ครับ ต้นทุนจะสูงเอา

3 Likes

ข้าวตั้งท้องแล้วจะไม่กินปุ๋ย ใส่ไปก็ไม่ได้กินนะ

2 Likes

ข้าวตั้งท้องถ้ามีโรค แมลงจำเป็นต้องใช้สารเคมี ให้เลือกใช้สูตรยาเย็นที่ไม่มีน้ำมันผสมในสูตร (สูตรที่มีน้ำมันผสมเช่น สูตร EC )

3 Likes

ถ้าไม่มีโรค ไม่มีวัชพืช ไม่มีแมลงลง ไม่ต้องทำอะไรครับ เพราะถ้าฉีดไป ก็จะทำให้ต้นทุนสูงโดยใช่เหตุครับ และถ้าข้าวตั้งท้องไปแล้ว ก็ไม่กินปุ๋ยแล้วครับ โดยเฉพาะP-K ยิ่งละลายช้า ไม่ทันเอาไปใช้ ก็เกี่ยวข้าวแล้วครับ

3 Likes