รบกวนสอบถามผู้รู้หน่อยครับ ผมปลูกปาล์มอายุ 6 ปี ผมจะต้องใส่โบล่อน ต้นละเท่าไหร่ครับ แล้วควรให้โบล่อน ต่อต้น/ต่อปี เท่าไห

รบกวนสอบถามผู้รู้หน่อยครับ ผมปลูกปาล์มอายุ 6 ปี ผมจะต้องใส่โบล่อน ต้นละเท่าไหร่ครับ แล้วควรให้โบล่อน ต่อต้น/ต่อปี เท่าไหร่ครับ

3 Likes

ครับผม

1 Like

โบรอนคือธาตุอาหารเสริม ดังนั้นปริมาณการใช้จึงไม่มาก เลือกใช้โบรอน 15% นะครับ

สำหรับอัตราการใช้ให้ดูผลผลิต/ไร่/ปี เป็นองค์ประกอบ ถ้าคำแนะนำแบบกลาง ๆ ก็จะแนะนำให้ใส่ครั้งละ 1 ขีด ถ้าผลผลิตออกไปมากระดับ 5 ตัน/ไร่/ปี ก็ใส่เพิ่มอีกครั้งละ 1 ขีด รวมทั้งปีให้ได้ 2-3 ขีด ก็จะบาลานซ์กับผลผลิตที่ออกไป ถ้าได้ผลผลิตระดับ 6 - 7 ตัน/ไร่/ปี เคยมีสวนที่สุราษฎร์ธานีจดบันทึก ใส่รวมปีละ 4 ขีด ก็เพียงพอครับ

โบรอนมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตของส่วนอ่อน ทั้งยอดอ่อน รากอ่อน และความแข็งแรงของเกสร ช่วยให้การผสมเกสรติดดีขึ้น ทำให้หนามบนทะลายไม่ยาว

โบรอนเป็นธาตุที่ไม่เคลื่อนย้ายในพืช ระยะใส่จึงต้องดูช่วงเวลาที่มีทะลายชุดใหม่ออกมา จำเป็นต้องใช้โบรอนมากให้ใช้ระยะนั้นเป็นตัวยืน

โบรอนถ้าใส่มากเกินจะเกิดความเป็นพิษกับต้นปาล์มทำให้ยอดแห้งไหม้ รากแห้งไหม้ จึงไม่ควรใส่ครั้งละมาก ๆ ครับ

4 Likes