แต่งกิ่งลำไยยังไงให้ลูกดกเต็มต้นค่ะ

แต่งกิ่งลำไยยังไงให้ลูกดกเต็มต้นค่ะ

3 Likes

แต่ละพันธุ์ก็มีการแต่งกิ่งที่ไม่เหมือนกันนะครับ ต้นเตี้ย ต้นสูง แต่งกิ่งต่างกัน

ปลูกพันธุ์อะไรอยู่ครับ

เอาหลักการแบบเปิดทรงพุ่ม ต้นเตี้ย ระดับกลาง ขึ้นกับถ้าระยะชิด4X4เมตร สูงประมาณ1.5-2.0เมตร ระยะปลูก 6X6 สูงประมาณ 3-3.5เมตร
1.ทรงพุ่มระยะชิด


![DSCN1931|666x500]
2.ทรงพุุ่ม3-3.50 เมตร