ขออนุญาตถามครับ มะเขือโคนต้นเล็กแล้วล้มตายมาก เกิดจากสาเหตุอะไร แก้อย่างยังไงได้บ้างครับ ขอบคุณครับ

ขออนุญาตถามครับ มะเขือโคนต้นเล็กแล้วล้มตายมาก เกิดจากสาเหตุอะไร แก้อย่างยังไงได้บ้างครับ ขอบคุณครับ

1 Like

ขอดูรูป เพือ่จะได้วิเคราะห์ไได้ถูกต้อง

นี้ครับ

ขออภัยครับคุณคงเอาต้นกล้าแก่หรือแกรนไปปลูกพอโตโคนไม่ขยายและขาดในที่สุด

เหมือนมีรอยขาดที่โคนต้น ลักษณะคล้ายถูกกัดแทะ จยรอบต้น ท่อน้ำท่ออาหารถูกตัด พืชขาดน้ำยืนต้นตายแน่นอน
คงต้องหาว่ารอยแผลกัดที่โคนต้นเกิดได้อย่างไร
๑. เอากล้าแก่ไปปลูก (ตามที่เพื่อนสมาชิก ให้ความเห็นมา ) หรือ
๒. มีแมลง ไปกัดแทะที่โคนต้น