ปาล์มใบไหม้หมดเกิดจากอะไรครับ อายุ 1 เดือน

ปาล์มใบไหม้หมดเกิดจากอะไรครับ อายุ 1 เดือน