เพื่อนเกษตรช่วยแนะนำหน่อยถ้าเอาเมล็ดสุกปาล์มีพันธุ์ดีมาเพาะใส่ถุงดำเองจะดีมั้ย จะได้ต้นพันธุ์เดิมมั้ย

เพื่อนเกษตรช่วยแนะนำหน่อยถ้าเอาเมล็ดสุกปาล์มีพันธุ์ดีมาเพาะใส่ถุงดำเองจะดีมั้ย จะได้ต้นพันธุ์เดิมมั้ย

2 Likes

คิดว่ากลายคับ ปกติพืชผสมข้ามต้นก็จะมีต้นพ่อต้นแม่ พอลูกออกมาเอาไปเพาะก็จะกลายพันธุ์ ไม่เหมือนพ่อแม่เค้าคับ แต่ถ้าเป็นพืชที่ผสมในต้นน่าจะไม่กลายพันธุ์

1 Like

ขอบคุณครับ

เพื่อนเกษตรช่วยแนะนำหน่อยถ้าเอาเมล็ดสุกปาล์มีพันธุ์ดีมาเพาะใส่ถุงดำเองจะดีมั้ย จะได้ต้นพันธุ์เดิมมั้ย
การเพาะเมล็ดปาล์ม อาจได้ลูกปาล์มที่ส่วนใหญ่กลายพันธ์ุเป็นลักษณะด้อยมากกว่าลักษณะเด่นนะครับ
ยกเว้นเราอาจฟุค จริงๆ เราต้องเสียเวลาอย่างน้อย 3 ปี

2 Likes

ขอบคุณสำหรับคำแนะนำดีๆครับ