โคนต้นเล็กล้มตาย เกิดจากสาเหตุอะไรครับ

โคนต้นเล็กล้มตาย เกิดจากสาเหตุอะไรครับ

อาจรากเน่า ต้องลองดูที่รากคับ

เคยตอบไปครั้งหนึ่งแล้ว
๑. มีสมาชิกท่านหนึ่ง กล่าวว่าเป็นเพราะใช้ต้นกล้าที่อายุมากเกินไป
๒. ให้สังเกตุที่โคนต้น ๖ภาพที่๒๗ มีรอยแผลเกือบรอบโคนเพราะถูกแมลงกัดแทะหรือไม่