ผมซื้อพุธชามาปลูกแม่ค้าบอกว่าลูกใหญ่ปลูกแล้วบำรุงแล้วลูกไม่โตเลยครับท่านใดรู้ช่วยผมน่อยค้รบ

ผมซื้อพุธชามาปลูกแม่ค้าบอกว่าลูกใหญ่ปลูกแล้วบำรุงแล้วลูกไม่โตเลยครับท่านใดรู้ช่วยผมน่อยค้รบ

3 Likes

ผมซื้อพุธชามาปลูกแม่ค้าบอกว่าลูกใหญ่ปลูกแล้วบำรุงแล้วลูกไม่โตเลยครับท่านใดรู้ช่วยผมน่อยค้รบ

1.ลองส่งรูปมาให้ดูได้ไหม
2.จำชื่อพันธ์ุได้ไหม ชื่อว่าอะไร
3.ก่อนที่พุทราออกลูกท่านดูแลอย่างไร ให้ปุ๋ยอะไร อย่างไร เช่น
3.1ก่อนออกดอก ดูแลอย่างไร ให้ปุ๋ยอะไร
3.2และเมื่อติดผลแล้วดูแลอย่างไร ให้ปุ๋ยอะไร

ที่สำคัญคือท่านต้องส่งรูปมาให้ดูก่อน

ขอบคุณครับท่าน

ก่อนออกดอกใส่มูลวัวและใส่15-15-15-16-16-16 และฉีดน้ำหมักอาทิต2ครั้งชือไม่รู้ครับ
ออกดอกน้ำหมักไข่ใส่เหมือน
เดิมมูลวัว15-16 น้ำหมักสัขแคาะแสงและฉีกทางใบขวด600 บ.อาทิต2ครั้งครับ