มันสำปะหลัง1เดือนใส่ปุ๋ยได้ยังคับ

มันสำปะหลัง1เดือนใส่ปุ๋ยได้ยังคับ

1 Like

มันสำปะหลัง1เดือนใส่ปุ๋ยได้ยังคับ

1.ให้ปุ๋ยเคมี เมื่อมันอายุ 1-2 เดือน สูตร 15-15-15 หรือ 13-13-21 หรือ 15-7-18 หรือ 16-8-16อัตรา50-100 กิโลกรัม/ไร่ และเติม ปุ๋ยเดี่ยวลงหัว 0-0-60 อัตรา 8 กิโลกรัม/ไร่ ใส่ครั้งเดียวการใส่ขุดหลุมใส่2ข้างของต้น
2.ให้นำ้สม่ำเสมอถ้าแล้ง ถ้าเป็นไปได้ ผลผลิตเพิ่มแน่นอน
3.หมั่นตรวจดูศัตรูพืช เช่นเพลี้ยแป้ง ฯ โรคใบไหม้ ไรแดง
4.หมั่นดูแลกำจัดวัชพืช ในช่วงแรกก่อน4 เดือน

1 Like