ปลูกพลประมาณสิบห้าค้างใบเก็บได้ทุกสองอาทิตย์ หาตลาดไม่ได้เลยค่ะ อ.ท่าศาลามีใครสนใจรับซื้อบ้างไหมค่ะ

ปลูกพลประมาณสิบห้าค้างใบเก็บได้ทุกสองอาทิตย์ หาตลาดไม่ได้เลยค่ะ อ.ท่าศาลา
มีใครสนใจรับซื้อบ้างไหมค่ะ

2 Likes