กำลังขยายพันธุ์เพิ่มค่ะเพราะให้ไก่กินมันกินดีมากค่ะแล้วมันชอบก็ประหยัดต้นทุนเราได้มีใครให้กินไหมค่ะแล้วเป็นอย่างไร

กำลังขยายพันธุ์เพิ่มค่ะเพราะให้ไก่กินมันกินดีมากค่ะแล้วมันชอบก็ประหยัดต้นทุนเราได้มีใครให้กินไหมค่ะแล้วเป็นอย่างไร

1 Like