อยากทราบว่าที่นาเป็นดินทรายและเป็นเอียด(เค็ม)บางส่วนจะแก้อย่างไรคะมีอะไรมาใส่มัยคะ

อยากทราบว่าที่นาเป็นดินทรายและเป็นเอียด(เค็ม)บางส่วนจะแก้อย่างไรคะมีอะไรมาใส่มัยคะ

3 Likes

ดินเค็มแก้ยากคับ ปกติต้องเอาน้ำมากๆล้างดิน ซึ่งเอาจริงทำแทบไม่ได้เลย และต้องงดสูบน้ำจากดินมาใช้ เพราะแปลว่าน้ำเค็ม ยิ่งใช้ดินก็ยิ่งเค็มคับ

1 Like

อยากทราบว่าที่นาเป็นดินทรายและเป็นเอียด(เค็ม)บางส่วนจะแก้อย่างไรคะมีอะไรมาใส่มัยคะ

ดินเค็มควรแก้ปัญหา
1.ลองงติดต่อสำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดของท่านเพื่อขอคำปรึกษาการแก้ไข
2.ปล่อยน้ำล้างความเค็มออก หรือให้น้ำจืดมากๆหน่อยให้ล้างความเค็มออกจากพื้นดิน
3.การเตรียมดินก่อนปลูกพืช ควรใส่แกลบตัดระดับความเค็มโดยใส่แกลบผสมดิน1:1+ปุ๋ยคอก1 ส่วน
4.ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ความเค็มอยู่ระดับดินชั้นล่าง และมาเค็มด้านบนในฤดูแล้ง ปีไหนแล้งมาก ความเค็มก็ขึ้นมาสูงเนื่องน้ำจืดที่อยู่ในดินชั้นบนลดน้อยลง ปัญหาทางธรรมชาติ
5.ปรับเปลี่ยนพืชปลูกที่ทนเค็ม

พืชทนดินเค็มจัด
ดินเค็มจัดคือดินที่มีปริมาณเกลือในดิน ประมาณ 0.5-1.0 เปอร์เซ็นต์ วัดด้วยเครื่องมือ วัดความเค็มได้ 8-16 เดซิซีเมนต่อเมตร
กลุ่มไม้ผลและไม้โตเร็ว ได้แก่ ละมุด พุทรา มะขาม มะพร้าว สน สะเดา มะเขือเทศ
ที่มา: รัชธาวินท์ สะรุโณ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการผลิตพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 สงขลา
ที่มองเห็นอนาคต คือ มะพร้าว มะขาม พุทรา ละมุด ส่วนใหญ่ตกผลเร็ว ประมาณ 3ปี