สนใจอินทผลัมคะใครมีพันธุ์ขายคะ

สนใจอินทผลัมคะใครมีพันธุ์ขายคะ

2 Likes

มีคับ ถุง 200บาท

1 Like

การปลูกอินทผลัม จะพิจารณา
1.พันธ์ุที่จะปลูก ?
2.ตลาดอยู่ที่ไหน ราคาเท่าไร?
3.หากไม่มตลาดรับซื้อจะทำอย่างไร?
4.เท่าที่ติดตามราคาค่อนข้างลงแล้วนะครับ

2 Likes