แก้รากเน่า โคนเน่าของพริกไทยต้องทำยังไงครับ

แก้รากเน่า โคนเน่าของพริกไทยต้องทำยังไงครับ

2 Likes

. แซะดูที่รากว่ามีอาการของโรครากปม เนื่องจากไส้เดือนฝอยร่วมอยู่ด้วยหรือไม่

ขอบพระคุณครับ

เมื่อดูแล้ว มี หรืิอ ไม่ จะได้ วางแผนการจัดการได้ถูกต้อง