เกิดจากสาเหตุอะไรแก้อย่างไร

เกิดจากสาเหตุอะไรแก้อย่างไร

8 Likes

น่าจะขาดธาตุรองหนักมากๆ ดูจากเส้นกลางใบเขียวแต่เนื้อใบสีเหลือง แล้วปลายใบเริ่มตายเข้ามา ให้อาการเสริมธาตุรองเค้าหน่อย

1 Like

น่าจะขาดธาตุอาหารรองตามเม้นบนเลยคับ และคิดว่าคงขาดน้ำด้วยคับ

ขอบคุณครับ

เรื่องการขาดธาตุรอง จุลธาตุ ต้องแก้ที่ดิน ตรวจวัดค่า ph แล้วปรับให้ได้ 6-7 แล้วใส่อินทรียวัตถุ เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก หรือกรดฮิวมิค เพื่อให้รากกินปุ๋ย การพ่นปุ๋ยทางใบจะเป็นการแก้ได้ชั่วคราว ไม่ยั่งยืน ทิ้งไว้สักพักก็เกิดอาการนี้อีก