ขออนุญาตถามยะครับรัฐทำไม่สนับสนุนให้เกษตรกรปลูกทุเรียนพันธุ์ก้านยาวนนทบุรีอย่างจริงๆจังทั่วประเทศในเมื่อราคา

ขออนุญาต​ถามยะครับรัฐทำไม่สนับสนุน​ให้​เกษตรกรปลูกทุเรียน​พันธุ์​ก้าน​ยาว​นนทบุรี​อย่าง​จริงๆ​จัง​ทั่วประเทศ​ในเมื่อราคาชนิด​ที่​คนจน​มี​สิทธิ​์ไหมครับ​ทำไม​ต้อง​นนทบุรี​ที่เดียว​ยวว่วนกิ่งพันธุ์​มี​จำหน่ายออนไลน์​หรือไม่

1 Like

น่าจะดินแต่ละพื้นที่มีแร่ธาตุไม่เหมือนกันนะ