ถั่วใบขึ้นเหลือง

ถั่วใบขึ้นเหลือง…

1 Like

เกิดจากไวรัสครับ น่าจะเป็นจากเมล็ด แนะนำว่าให้ถอนทิ้งจะได้ไม่แพร่ไปต้นอื่น