แมลงอะไรกัดใบมะม่วงมีวิธีกำจัดอย่างไร

แมลงอะไรกัดใบมะม่วงมีวิธีกำจัดอย่างไร

2 Likes

ไม่แน่ใจว่าใช่ด้วงเต่าแดงไหม

1 Like