ข้าวยังอ่อนกำลังเติบโตหว่านปุ๋ยแล้วจำเป็นต้องฉีดปุ๋ยทางใบอีกไหมคับ

ข้าวยังอ่อนกำลังเติบโตหว่านปุ๋ยแล้วจำเป็นต้องฉีดปุ๋ยทางใบอีกไหมคับ

1 Like

พ่นก็ดีนะคะ ต้นอ่อน รากอาจยังดูดซึมอาหารได้ไม่เต็มที่