ปลูกทุเรียนดินเปนหินลูกรังได้ไหมครับ

ปลูกทุเรียนดินเปนหินลูกรังได้ไหมครับ

6 Likes

ดีมาก

ปลูกทุเรียนดินเปนหินลูกรังได้ไหมครับ

ได้ครับ
1.เก็บตัวอย่างดินไปวิเคราะห์เสียก่อน ที่สำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัด กองเกษตรเคมี กรมวิชาการเกษตร
2.ทำการปรับปรุงดินใส่ปูนตามค่าวิเคราะห์ ใ่ส่ปุ๋ยคอกเก่า พร้อมกับยกร่องเนินหลังเต่า หรือยกโคก
3การให้ปุ๋ยเคมีที่ละน้อยแต่ใส่บ่อยครั้ง เพราะดินลูกรังเก็บปุ๋ยไม่ค่อยอยู่ การใสควรผสมไปกับปุ๋ยคอกจะดีกว่่า ปุ๋ยคอกจะช่วยจับปุ๋ยเคมีไว้

ขอบคุณครับที่แนะนำ

ดียังไงครับไม่เข้าใจ

มันระบายน้ำดีครับ ก็ผสมปุ๋ยหมักมันก็จะพอดีเลยครับ

1 Like

ขอบคุณครับผมจะลองดู1ไร่กอ่นครับ