ข้าวโพดเป็นโรคโคนเน่าจะแก้แบบใหน

ข้าวโพดเป็นโรคโคนเน่าจะแก้แบบใหน

วิธีแก้ตอบยากเลย พอจะมีรูปไหมคะ