ขอปรึกษาหน่อยค่ะมะเขือเป็นโรคแบบนี้มียาอะไรรักษาได้บ้างค่ะมือใหม่พึ่งปลูก

ขอปรึกษาหน่อยค่ะมะเขือเป็นโรคแบบนี้มียาอะไรรักษาได้บ้างค่ะมือใหม่พึ่งปลูก

7 Likes

เป็นอาการของโรคผลเน่า ที่มีสาเหตุจากเชื้อรา ไฟทอปทอร่า

สารป้องกันกำจัดโรคพิชที่มีประสิทธิภาพสำหรับเชื้อราชั้นต่ำ เช่น สารฯในกลุ่มรหัส 4 (เมตาแลกซิล) กลุ่มรหัส 21 (ไซยานามิด ) กลุ่มรหัส 22 (อีทาบ๊อกแซม) กลุ่มรหัส 27 (ไซม๊อกซานิล** ) กลุ่มรหัส 40 (ไดเมโทมอร์ฟ ไอโพรวาลิคาร์บ** วาลิฟินาเลท** แมนดิโพรพามิด**) กลุ่มรหัส 43 (ฟลูโอปิคลอไรด์** ) กลุ่มรหัส P07(33) (ฟอสอีทิล อลูมิเนียม ฟอสฟอนิก เอซิด ฟอสฟอรัส เอซิด) เป็นต้น ตามอัตราที่แนะนำบนฉลาก
** จะมีจำหน่ายในลักษณะของสารผสมกับสารประเภทสัมผัส
ต่อไปถ้าจะปลูกอีก หลังย้ายปลูกหว่านรอบโคนด้วยเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ไตรโคเดอร์ม่าผสมปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกและรำข้าวอัตรา ๑: ๕๐-๑๐๐:๔-๕ กก. หรือจะหว่านตั้งแต่เตรียมแปลงก็ได้ แต่การหว่านรอบโคนจะมีประสิทธิภาพดีกว่า และ ประหยัดกว่า