ดินเหนียวปนทรายปลูกอะไรได้บ้างครับ

ดินเหนียวปนทรายปลูกอะไรได้บ้างครับ

2 Likes

ดูตลาดก่อนว่าจากตลาดเราควรปลูกอะไร ไปถามคนในตลาดได้เลย ถ้าเราปลูกก่อนแล้วค่อยคิดเรื่องการตลาดจะขายไม่ได้ ขาดทุนเปล่า

ดินเหนียวปนทรายปลูกอะไรได้บ้างครับ

1.ต้องปรับปรุงดินก่อน ปลูกพืชสดไถกลบ ได้แก่ปอเทือง โสนแอฟริกัน ถั่วพร้า เมื่อถั่วออกดอกให้ไถกลบ ทำสัก2ครั้ง
2.เก็บตัวอย่างดินไปวิเคราะห์ที่สำนักงานพัฒนาที่ดิจังหวัด
3.ทำการปรับปรุงดินโดยใส่ปูนตามค่าวเคราะห์ดิน
4.วางแผนปลูกพืชภาคกลาง มะ่ม่วง ส้มโอ ขนุน มะขาม มะพร้าวน้ำหอม กล้วยหอม ชมพุ่ ฝรั่งฯ

ขอบคุณมากครับ