ขอถามน่อยค่ะปูลกมะเขือใบเหลืองเป็นจุดใช้ยาอะไรฉีดดีคะ

ขอถามน่อยค่ะปูลกมะเขือใบเหลืองเป็นจุดใช้ยาอะไรฉีดดีคะ